Standarde

Standarde de clasă


Standardele de clasă enumerate mai jos sunt cerințe minime pentru clasele Komyo ReikiDo. Durata cursurilor nu este limitată și poate fi prelungită acolo unde este necesar sau împărțită în trepte pentru a se potrivi cu orarul și stilul dvs. de predare, atâta timp cât este atins timpul minim de clasă pentru fiecare nivel.

Manualele oficiale Komyo ReikiDo vor fi folosite pentru cursurile Komyo ReikiDo. Orice tehnici suplimentare (adică tehnici care nu sunt incluse în manuale), ar fi, în general, considerate non-Komyo ReikiDo sau „adăugări”. Dacă predați „adăugări”, vă rugăm să ne contactați.

Reiju sau acordările trebuie să fie date personal. Komyo ReikiDo nu permite cursuri Reiki on-line cu Reiju la distanță și nu va recunoaște certificatele emise de aceste clase.

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca criteriile de mai jos să nu atingă cerințele minime pentru asociațiile locale de Reiki. Vă rugăm să verificați cu asociația dvs. criteriile de predare, dacă există. Asociațiile Reiki pot avea furnizorii lor de asigurări preferați, informații actualizate despre cerințele guvernului local pentru terapeuții complementari și propriile criterii pentru practicieni/profesori.

Există patru (4) niveluri în Komyo ReikiDo (KRD). Prezența inițială la curs trebuie să fie în persoană.

初伝 ​Shoden (Nivelul 1)
Durata – Min. 5 ore
4 Reiju
Istorie
Tehnici
Practică

Cel puțin o (1) lună înainte de a fi eligibil pentru a participa la Chuden.

中伝 Chuden (Nivelul 2)
Durata – Min. 5 ore
4 Reiju
3 Simboluri și utilizări
Tehnici
Practică

Acest nivel este minim pentru practicienii care își oferă serviciile publicului.

Cel puțin șase (6) luni înainte de a fi eligibil pentru a participa la Okuden.
Nivelurile Shoden și Chuden sunt despre vindecarea prin mâini fizice.

奥伝 Okuden (Nivelul 3)
Durata – Min. 10 ore
2 Reiju
1 Simbol și utilizarea acestuia
Tehnici
Practică

Cu minimum douăsprezece (12) luni înainte de a fi eligibil pentru a participa la Shinpiden.

神秘伝 Shinpiden (Nivel de predare)
Durata – Min. 10 ore
Revizuirea tuturor nivelurilor
Tehnici Reiju
Practică

După prima ședință a lui Shinpiden, va fi eliberat un certificat de candidat Kyoshi. Acest certificat nu permite studentului să predea. Pentru a preda KRD, un candidat Kyoshi trebuie să participe la cursuri de perfecționare online pentru fiecare nivel și/sau să reia un seminar Shinpiden în persoană, cel puțin. Vezi mai jos categoriile Shihan.

Nivelurile Okuden și Shinpiden sunt despre vindecarea prin mâini spirituale.

Pentru maeștrii Reiki existenți din alte filiații, care învață cu Inamoto Hyakuten Sensei sau cu KRD Shihans certificati, este necesară participarea la o clasă personală Shinpiden de 4 zile pentru a deveni un candidat Kyoshi (candidat profesor).

Următoarele categorii Shihan au fost puse în aplicare în aprilie 2022.

教師 Kyoshi <1>
Când un candidat Kyoshi (candidatul profesor) reia un curs de perfecţionare Shoden, atunci el/ea devine un Kyoshi <1> (profesor) care poate preda cursul KRD Shoden. Acesta poate fi un curs de perfecționare online fără Reiju, revizuind manualul Shoden.

Durata: minim 3 ore.

教師 Kyoshi <2>
Când un Kyoshi <1> reia cursul de perfecționare Chuden, atunci el/ea
devine un Kyoshi <2> care poate preda cursuri Shoden/Chuden. Acesta poate fi un curs de perfecționare online fără Reiju, revizuind manualul Chuden.

Durata: minim 3 ore.

Pentru a trece la Shihan-dai, trebuie completat un eseu scris.

師範代 Shihan-dai
Când un Kyoshi <2> reia cursul de perfecţionare Okuden, el/ea devine un Shihan-dai sau vice-Shihan care poate preda cursuri Shoden/Chuden/Okuden. Acesta poate fi un curs de perfecționare online fără Reiju, revizuind manualul Okuden.

Durata: 6 ore pe 2 zile.

Pentru a trece la Shihan, trebuie finalizate un examen oral și un eseu scris.

師範 Shihan
Când un Shihan-dai urmează un curs de perfecționare Shinpiden de 4 zile, el/ea devine un Shihan care poate preda Shoden/Chuden/Okuden/Shinpiden. Toate cele 4 manuale vor fi revizuite.

Cursul Shinpiden Refresher se poate face online, fără Reiju la distanță sau în persoană. Practica Shadow Reiju va fi permisă pentru cursul de perfecționare online.

Durată: 16 ore pe parcursul a 4 zile online SAU minim 18 ore în persoană.